Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Văn phòng Chương trình tiên tiến

Trường Đại học Y Hà Nội 

Add: Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

Tel.: +84-04-38520402

Web: http://www.cttt.hmu.edu.vn    

Email: cttt@hmu.edu.vn