Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Thông báo tổ chức lớp học tiếng Anh cho giảng viên và cán bộ QL CTTT

Nhằm tiếp tục hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho các cán bộ quản lý và giảng viên tham gia CTTT, VPCTTT tổ chức các lớp học tiếng Anh với các giảng viên quốc tế.

Để biết thông tin chi tiết, xin mời click vào đây.