Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Thông báo mở lớp tiếng Anh nâng cao dành cho cán bộ, giảng viên tham gia Chương trình tiên tiến ngành điều dưỡng

Nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp và phát âm nhằm nâng cao hiệu quả bằng giảng dạy và quản lý của chương trình tiên tiến.

Nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp và phát âm nhằm nâng cao hiệu quả bằng giảng dạy và quản lý của chương trình tiên tiến.

 

 Để biết thêm thông tin chi tiết click vào đây.