Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Thông báo thay đổi địa chỉ Văn Phòng CTTT

Kể từ 1/1/2014, Văn phòng CTTT ngành Điều dưỡng trực thuộc quản lý của Phòng Quản lý và Đào tạo Đại học.

Kể từ 1/1/2014, Văn phòng CTTT ngành Điều dưỡng trực thuộc quản lý của Phòng Quản lý và Đào tạo Đại học.

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng Chương trình Tiên tiến – Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Phòng 107, Tầng 1, Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

                           Điện thoại: (+84) 3 852 0402

                           Email: cttt@hmu.edu.vn

                                   Trưởng Văn phòng CTTT: PGS.TS. Nguyễn Thị Yến