Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Giới thiệu chung

Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Tên đơn vị (tiếng Anh): Undergraduate Training & Management Department

Địa chỉ đơn vị: Tầng 1 – Nhà A1 – Trường Đại học Y Hà Nội

Điện thoại, Fax đơn vị: 04. 38523798 máy lẻ 126,127.128; 04.3852


I. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM:

Lãnh đạo phòng giáo vụ:

Vũ Văn Yến, Trịnh Quý Đông, Ngô Văn Quỹ, Hà Huy Tiến, Nguyễn Lương Dân, Nguyễn Trung Chính, Nguyễn Quang Đạt, Nguyễn Văn Xang, Nguyễn Hữu Hồng, Trương Văn Hợi, Hoàng Hữu Đốc, Dương Đức Phương, Trần Văn Tài, Nguyễn Khắc Liêu.

Lãnh đạo phòng Đào tạo:

 

Trưởng Phòng
Phó Trưởng phòng
PGS.TS. Phạm Văn Thân
BS. Nguyễn Ngọc Lâm
PGS.TS. Đào Văn Phan
BS. Phạm Văn Tác
GS.TSKH. Nguyễn Văn Dịp
BS. Lâm Văn Tản
PGS.TS. Đinh Hữu Dung
BS. Nguyễn Ngọc Thịnh
TS. Nguyễn Trọng Thông
BS. Trương Văn Quý
ThS. Hoàng Công Chánh
BS. Đặng Thị Thơ

ThS. Nguyễn Thị Thu (từ năm 2009-2021)

II. LÃNH ĐẠO HIỆN NAY:
Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Đình Tùng

Phó Trưởng phòng:

PGS.TS. Nguyễn Thị Bình (từ năm 2009)

ThS. Lê Thị Trà My (từ năm 2020)

III. THÀNH PHẦN CÁN BỘ HIỆN NAY:

- 2 Phó Giáo sư, tiến sĩ

- 2 Tiến sĩ

- 5 Thạc sĩ

- 4 Bác sĩ

- 3 Cử nhân

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ:

1. Các ngành đào tạo hiện nay:

- Bác sĩ đa khoa

- Bác sĩ Y học Cổ truyền

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt

- Bác sĩ Y học dự phòng

- Cử nhân Điều dưỡng

- Cử nhân Kỹ thuật Y học

- Cử nhân Y tế Công cộng

- Cử nhân Điều dưỡng hệ VLVH liên thông từ Trung cấp

2. Tài liệu giảng dạy đã xuất bản:

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

4. Thành tích, khen thưởng của đơn vị và cá nhân đạt được (từ năm 2001 đến nay):

1- Tổ Công đoàn phòng Quản lý Đào tạo Đại học đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2003-2004

2- Tổ Công đoàn phòng Quản lý Đào tạo Đại học đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Công đoàn năm học 2004-2005

3- Tổ Công đoàn phòng Quản lý Đào tạo Đại học đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2005-2006

4- Tổ Công đoàn phòng Quản lý Đào tạo Đại học đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2008-2009 và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

5- Tổ Nữ Công đoàn phòng Quản lý Đào tạo Đại học đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Nữ công năm học 2004-2005

6- Tổ Nữ Công đoàn phòng Quản lý Đào tạo Đại học đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Nữ công năm học 2005-2006

7- Tổ Nữ Công phòng Quản lý Đào tạo Đại học đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2009-2010

Thành tích cá nhân:

- Bằng khen Chính phủ: PGS.TS. Nguyễn Trần Thị Giáng Hương

- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ: PGS.TS. Nguyễn Trần Thị Giáng Hương (2007)

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

BS. Nguyễn Thị Hân (năm học 2005-5006, 2008-2009)

CN. Trương Thị Liên (năm học 2007-2008, 2008-2009)

CN. Lâm Văn Chiến (năm học 2007-2008, 2008-2009)

ThS. Nguyễn Thị Thu (năm học 2008-2009)

BS. Bùi Hồng Ngọc (năm học 2007-2008, 2008-2009)      

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học