Trang chủ  |   Liên hệ  |   Email  |  

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH:

Trở thành đơn vị tiên phong đi đầu trong công tác thực hiện, nghiên cứu phát triển các phương pháp quản lí & đào tạo đại học một cách nhanh chóng, chính xác, mang lại sự hài lòng cho người dân, người học và đồng nghiệp.

TẦM NHÌN:

Trở thành đơn vị có chuyên môn nghiệp vụ, hệ thống quản lí đào tạo đại học hàng đầu Việt Nam và khu vực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Uy tín - Năng động - Đổi mới sáng tạo - Hợp tác - Kỷ luật

Nâng niu mái nhà chung Đại học Y Hà Nội!

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học